Tréningy a brigády

Oznam pre členov !!!!!

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/3461/2020 zo dňa 21. 4. 2020 s účinnosťou od 22. 4. 2020 od 06.00 hod znovu zavádzame spoločné tréningy za prísnych hygienických opatrení. To znamená, že každý člen, ktorý sa zúčastní tréningu musí mať rúško a vlastnú dezinfekciu rúk. Taktiež upozorňujeme, že členovia môžu vstupovať do areálu KK JLDog len so svojim psom bez rodinných príslušníkov teda tréning bude prebiehať bez divákov.

Spoločné tréningy členov sa pri dodržaní týchto bezpečnostných opatrení začínajú od 25. 4. 2020 vždy v sobotu od 8.00 hod:

- povinnosťou je rúško na tvár

- vlastná dezinfekcia

- odstupy od seba minimálne 2m

- žiadne podávanie rúk

- žiadny kontakt či už osobný alebo psov

Pondelok, utorok, stredu, štvrtok, piatok a  nedeľa individuálne.


NEZABUDNITE !