Kynologický klub JLDog

Dňa 19. 2. 2022 sa o 9.00 hod uskutoční na cvičáku členská schôdza. Účasť nutná!


Náš klub podporuje