Kynologický klub JLDog

Dňa 30. 9. 2023 sa o 8.00 hod uskutoční na cvičáku členská schôdza. Účasť nutná!