Skúšobné poriadky

Podmienky účasti na školení výcvikár - figurant

Žiadosť o vydanie Výkonnostnej knižky ZŠK

Národný skúšobný poriadok SK platný od januára 2020

Aktualizácia NSP 2020 na stranách č. 39, 40, 71, 76, 77, 80, 89, 92, 95, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 128, 141, 154, 156 a 162

FCI - Skúšobný poriadok IGP 2019

Skúšobný poriadok BVK

Smernica SKJ k udeľovaniu titulu Majster SR platná od 1. 1. 2019