Skúšobné poriadky

Podmienky účasti na školení výcvikár - figurant

Národný skúšobný poriadok SK platný od januára 2020

FCI - Skúšobný poriadok IGP 2019

Skúšobný poriadok BVK

Smernica SKJ k udeľovaniu titulu Majster SR platná od 1. 1. 2019