O nás

Sme členom Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky

Kynologický klub JLDog je dobrovoľná záujmová organizácia, ktorá vznikla v novembri 2018 a členom ZŠK SR sa stala v septembri 2019. Cieľom organizácie je podpora a rozvoj kynologickej činnosti zameranej na výcvik a praktické použitie psov, združovanie záujemcov o výchovu a výcvik psov, združovanie chovateľov psov, priaznivcov športovej kynológie bez ohľadu na plemeno a druh použitia psa z radov detí, mládeže i dospelých, zabezpečenie odborného výcviku psov pre širokú verejnosť, organizovanie športovo rekreačných podujatí pre deti a mládež s cieľom spopularizovania športovej kynológie ako významného činiteľa telesnej a duševnej zdatnosti, organizovanie kynologických pretekov, súťaží, výstav a iných športových kynologických podujatí ako aj osveta proti množiteľom psov bez preukazu pôvodu.