Zoznam členov

Dňa 19. 7. 2021 bolo odsúhlasené Výborom klubu ako výkonným orgánom KK JLDog pozastavenie prijímania nových členov na rok 2021 s okamžitou platnosťou !


Členský príspevok bol odsúhlasený ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 3. 10. 2020 vo výške 150,-€, na každý nasledujúci bežný kalendárny rok!


Výbor klubu KK JLDog

Predseda: Ján Lupták

Podpredseda: Oleg Kuzma

Tajomník: Miroslava Hudáková

Hospodár: Zuzana Brozmanová

Správca: Peter Pavlík

Revízna komisia: Petra Ondrušová, Marek Pančík

Hlavný výcvikár: Ján Lupták 

Členovia KK JLDog

- Ivana Štulajterová, Vladimír Dančík, Miroslav Potkány, Jakub Strmeň, Tina Vrabcová, Matej Rybár, Marek Ševčík, Michal Sitarčík 

Členovia KK JLDog do 15r

- Nina Kubizniaková, Sofia Ševčíková


Každý riadny člen KK JLDog obdrží členský preukaz


Každý maloletý, ktorý nedovŕšil vek 12 rokov má členstvo v KK JLDog bez členského poplatku!


Prihláška za člena KK JLDog

Písomný súhlas zákonného zástupcu pre KK JLDog

Pri uhrádzaní členského treba do poznámky uviesť "Členský príspevok na rok 2021"

Bankový účet Slovenskej sporiteľne

Názov účtu: Kynologický klub JLDog

IBAN: SK53 0900 0000 0051 5346 8205


Zápisnica z členskej schôdze KK JLDog zo dňa 15. 9. 2021

Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 26. 6. 2021

Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 8. 5. 2021


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 3. 10. 2020


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 30. 11. 2019


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 8. 6. 2019


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 19. 1. 2019


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 24. 11. 2018