Zoznam členov

Dňa 19. 7. 2021 bolo odsúhlasené Výborom klubu ako výkonným orgánom KK JLDog pozastavenie prijímania nových členov na rok 2021 s okamžitou platnosťou !


Členský príspevok bol odsúhlasený ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 3. 10. 2020 vo výške 150,-€, na každý nasledujúci bežný kalendárny rok!


Výbor klubu KK JLDog

Predseda: Ján Lupták

Podpredseda: Oleg Kuzma

Tajomník: Andrea Šomodiová

Hospodár: Zuzana Brozmanová

Správca: Peter Pavlík

Revízna komisia: Ivana Vengerová, Marek Pančík

Hlavný výcvikár: Ján Lupták 

Členovia KK JLDog

- Mária Kontúrová, Martina Prasličková, Petra Ondrušová, Ivana Štulajterová, Vladimír Dančík, Miroslav Potkány, Jakub Strmeň, Jozef Kubaško, Tina Vrabcová, Matej Rybár

Členovia KK JLDog do 18r

- Lenka Hudáková, Nina Kubizniaková


Každý riadny člen KK JLDog obdrží členský preukaz


Prihláška za člena KK JLDog

Písomný súhlas zákonného zástupcu pre KK JLDog

Pri uhrádzaní členského treba do poznámky uviesť "Členský príspevok na rok 2021"

Bankový účet Slovenskej sporiteľne

Názov účtu: Kynologický klub JLDog

IBAN: SK53 0900 0000 0051 5346 8205


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 26. 6. 2021

Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 8. 5. 2021


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 3. 10. 2020


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 30. 11. 2019


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 8. 6. 2019


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 19. 1. 2019


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 24. 11. 2018