Zoznam členov

Členský príspevok bol odsúhlasený ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 3. 10. 2020 vo výške 150,-€ na každý nasledujúci bežný kalendárny rok!

KK JLDog prijíma od 1. 5. 2024 do svojich radov nových členov - záujemcov o športovú alebo služobnú kynológiu!


Výbor klubu KK JLDog

Predseda: Ján Lupták

Podpredseda: Oleg Kuzma

Hospodár a tajomník: Zuzana Brozmanová

Správca: Peter Pavlík

Revízna komisia: Vladimír Dančík

Hlavný výcvikár: Ján Lupták 

Členovia KK JLDog

- Martin Švantner, Štefan Murín, Milan Bulla, Alena Žugecová

Členovia KK JLDog do 18r

- Sofia Ševčíková, Evka Kysucká


Každý riadny člen KK JLDog obdrží členský preukaz


Prihláška za člena KK JLDog

Písomný súhlas zákonného zástupcu pre KK JLDog

Pri uhrádzaní členského treba do poznámky uviesť "Členský príspevok na rok 2024"

Bankový účet Slovenskej sporiteľne

Názov účtu: Kynologický klub JLDog

IBAN: SK53 0900 0000 0051 5346 8205


Zápisnica z členskej schôdze KK JLDog zo dňa 23. 3. 2024

Zápisnica z členskej schôdze KK JLDog zo dňa 30. 9. 2023

Zápisnica z členskej schôdze KK JLDog zo dňa 7. 1. 2023

Zápisnica z členskej schôdze KK JLDog zo dňa 17. 9. 2022

Zápisnica z členskej schôdze KK JLDog zo dňa 19. 3. 2022

Zápisnica z členskej schôdze KK JLDog zo dňa 19. 2. 2022

Zápisnica z členskej schôdze KK JLDog zo dňa 15. 9. 2021

Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 26. 6. 2021

Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 8. 5. 2021


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 3. 10. 2020


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 30. 11. 2019


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 8. 6. 2019


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 19. 1. 2019


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 24. 11. 2018