Zoznam členov

Členský príspevok bol odsúhlasený ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 3. 10. 2020 vo výške 150,-€, na každý nasledujúci bežný kalendárny rok!


Členovia KK JLDog

- Ján Lupták, Zuzana Brozmanová, Oleg Kuzma, Ivana Vengerová, Andrea Šomodiová, Marek Pančík, Peter Pavlík, Martina Prasličková, Petra Ondrušová, Ivana Štulajterová, Vladimír Dančík, Lenka Hudáková


Každý riadny člen KK JLDog obdrží členský preukaz


Prihláška čakateľa za člena KK JLDog

Písomný súhlas zákonného zástupcu

Bankový účet Slovenskej sporiteľne

Názov účtu: Kynologický klub JLDog

IBAN: SK53 0900 0000 0051 5346 8205


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 3. 10. 2020


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 30. 11. 2019


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 8. 6. 2019


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 19. 1. 2019


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 24. 11. 2018