Zoznam členov

Členský príspevok bol odsúhlasený ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 3. 10. 2020 vo výške 150,-€ na každý nasledujúci bežný kalendárny rok!


Výbor klubu KK JLDog

Predseda: Ján Lupták

Podpredseda: Oleg Kuzma

Tajomník: Miroslava Hudáková

Hospodár: Zuzana Brozmanová

Správca: Peter Pavlík

Revízna komisia: Marek Ševčík, Vladimír Dančík

Hlavný výcvikár: Ján Lupták 

Členovia KK JLDog

- Jakub Strmeň, Tina Vrabcová, Matej Rybár, Michal Sitarčík, Peter Kobela

Členovia KK JLDog do 15r

- Lenka Hudáková, Sofia Ševčíková, Karolína Beraxová


Každý riadny člen KK JLDog obdrží členský preukaz


Každý, kto nedovŕšil vek 12 rokov členský príspevok v KK JLDog neplatí! Od 12 rokov do 15 rokov platí polovičný členský príspevok a od 15 rokov platí členský príspevok v plnej sume odsúhlasený ustanovujúcou členskou schôdzou!


Prihláška za člena KK JLDog

Písomný súhlas zákonného zástupcu pre KK JLDog

Pri uhrádzaní členského treba do poznámky uviesť "Členský príspevok na rok 2022"

Bankový účet Slovenskej sporiteľne

Názov účtu: Kynologický klub JLDog

IBAN: SK53 0900 0000 0051 5346 8205


Zápisnica z členskej schôdze KK JLDog zo dňa 19. 2. 2022

Zápisnica z členskej schôdze KK JLDog zo dňa 15. 9. 2021

Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 26. 6. 2021

Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 8. 5. 2021


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 3. 10. 2020


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 30. 11. 2019


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 8. 6. 2019


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 19. 1. 2019


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 24. 11. 2018