Tréningy

Spoločné tréningy členov sú v stredu od 16.30hod a v sobotu od 8.30hod!


Nezabudnite!

 1. Vy a Váš pes ste tím.

 2. Pokiaľ máte zlú náladu, ste nahnevaní, radšej cvičenie odložte.

 3. Pri cvičení postupujte od jednoduchého k zložitému (najprv písmená, potom slová).

 4. Neponáhľajte sa, buďte dôslední - v prírode nie sú hodiny.

 5. Plne sa sústreďte, pomôžte psovi, keď má problém. Ak treba vráťte sa o krok späť.

 6. Pri cvičení pracujte s hlasom.

 7. Meno nie je povel.

 8. Chváľte psa spontánne, nezávislé na tom, kto sa pozerá.

     Nechváľte ho len preto, lebo sa to má.

 9. Pozitívna motivácia - pamlsky, hračky, chvála.

     Zásada pri odmeňovaní - čo najrýchlejšie, v momente, keď pes robí to čo chcete.

10. Povel ruší povel - keď dáte psovi povel, má ho plniť do chvíle kým nedostane iný povel

     alebo voľno.

11. Hračky, ktoré používate pri cvičení, majte doma schované, pes by ich nemal mať voľne k

    dispozícii.

12. Pes sa vie sústrediť 5 - 10 minút, preto radšej cvičte krátko a častejšie v priebehu dňa.

13. V najlešom treba prestať - skončte vo chvíli, keď to psovi najviac ide.

14. Každé cvičenie zakončite odmenou a slovným zrušením povelu.