Tréningy

Spoločné tréningy členov sa začínajú vždy v sobotu od 8.30 hod pri dodržaní hygienických opatrení ÚVZSR a to platným negatívnym testom nie starším ako 7 dní, prekrytím horných dýchacích ciest, dezinfekciou rúk a dostatočnými rozostupmi!

Pondelok, utorok, stredu, štvrtok, piatok a  nedeľa individuálne.


NEZABUDNITE !