Ukážky športovej kynológie

Ukážky športovej kynológie KK JLDog pre deti Dobrovoľného hasičského zboru v Brezne 29. 6. 2024

Ukážky športovej kynológie KK JLDog pre deti na ZŠ a MŠ v Závadke nad Hronom 13. 5. 2022

Ukážky športovej kynológie KK JLDog pre deti zo ZŠ v Heľpe 13. 10. 2021


Ukážky športovej kynológie KK JLDog pre deti zo ZŠ v Závadke nad Hronom 24. 6. 2021