Zaujímavosti


Konferencia ZŠK SR svojím rozhodnutím dňa 16. 2. 2020 prijala úpravu cenníka ZŠK SR

Cenník ZŠK SR platný od 17. 2. 2020:

- členské 50€
- skúšky 20€
- mimoriadne skúšky 70€                                                                                                                                           - národný pracovný certifikát 5€                                                                                                                                - medzinárodný pracovný certifikát 10€                                                                                                                    - preukaz výcvikár + figurant 6€                                                                                                                                 - poštovné 5€
- preukaz ZŠK SR 0,20€                                                                                                                                              - skúšobný poriadok 7€