2% z daní

Aj v roku 2024 bude Kynologický klub JLDog prijímateľom 2% z daní

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby