2% z daní

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby