Kynologické akcie

KK JLDog pripravuje pre svojich členov a kurzistov motiváciu do ďalšej práce v tejto ťažkej dobe. Ak by boli nejaké opatrenia zo strany ÚVZSR, tak sa pretek len preloží, ale určite sa konať bude. 

Kalendár kynologických akcií ZŠK SR na rok 2021