Kynologické akcie

KK JLDog vás 25. septembra 2021 od 9.00 hod pozýva na "Obranársky deň s Petrom Hoštakom" pozostávajúci z dvoch plnohodnotných kôl obrán a to pri dodržaní hygienických opatrení ÚVZSR covid automatom buď platným negatívnym testom alebo certifikátom o očkovaní.


Počet psov je limitovaný na 15 a cena za jedného psa je 20,-€. Uzávierka prihlášok je 10. septembra 2021 do kedy je zároveň potrebné uhradiť poplatok na č. ú. KK JLDog a do poznámky uviesť "Obranársky deň s Petrom Hoštakom".


V cene je občerstvenie - obed, káva a nealko. Obed sa bude objednávať, takže ak má niekto špeciálnu požiadavku, treba mi dať vedieť vopred. V prípade obeda navyše si účastník dopláca 4,50€/obed. V areáli sa nachádza aj sociálne zariadenie.


Poplatok je vratný len v prípade zrušenia akcie !


Bankový účet Slovenskej sporiteľne

Názov účtu: Kynologický klub JLDog

IBAN: SK53 0900 0000 0051 5346 8205

Areál KK JLDog

Cesta osloboditeľov

977 03 Brezno-Vrchdolinka

GPS 48.782519, 19.645203


Prihlásení účastníci

Štefan Žúdel, Ľudevít Krampe


Sponzorom akcie je PHARMACOPOLA


Dňa 22. 5. 2021 sa konal I. ročník klubového preteku členov KK JLDog podľa BH - SK

Kalendár kynologických akcií ZŠK SR na rok 2021