Kynologické akcie

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu pandémie COVID-19 a v záujme zdravia sa "Seminár s Milanom Škrabkom" ruší. Ďakujeme za pochopenie.

Kalendár kynologických akcií ZŠK na rok 2020