Kynologické akcie

Kalendár kynologických akcií ZŠK SR na rok 2022


KK JLDog vás 27. - 29. 5. 2022 od 15.00 hod pozýva na "Obranársky víkend s Maťom Štefekom" pozostávajúci v sobotu aj v nedeľu z dvoch plnohodnotných kôl obrán a to pri dodržaní hygienických opatrení ÚVZSR, čiže OTP. Test nesmie byť starší ako 48 hodín.

V piatok 27. 5. je potrebné sa do 17.00 hod ubytovať. Ubytovanie si zabezpečuje každý sám.

Odporúčané ubytovanie:

- Bujakovo penzión Gondová 0905 960 331

- Zadné Halny ubytovanie Lívia 0907 288 054

Počet psov je limitovaný na 15 a cena za jedného psa je 50,-€ na celý víkend. Uzávierka prihlášok je 6. 5. 2022 do kedy je zároveň potrebné uhradiť poplatok na č. ú. KK JLDog a do poznámky uviesť "Obranársky víkend s Maťom Štefekom". Do vtedy treba poslať aj vypísanú a podpísanú prihlášku na kkjldog.sk@gmail.com


V cene je občerstvenie sobota, nedeľa - obed, káva, čaj a nealko. O obed sa nám postará "Lopejka Caffe". Obed sa bude objednávať, takže ak má niekto špeciálnu požiadavku, treba mi dať vedieť vopred. V prípade obeda navyše si účastník dopláca 5,-€/obed.

V areáli sa nachádza aj sociálne zariadenie.

Poplatok je vratný len v prípade zrušenia akcie !

Bankový účet Slovenskej sporiteľne
Názov účtu: Kynologický klub JLDog
IBAN: SK53 0900 0000 0051 5346 8205

Areál KK JLDog
Cesta osloboditeľov
977 03 Brezno-Vrchdolinka
GPS 48.782519, 19.645203

Sponzorom akcie sú PHARMACOPOLA a JLDog.

Program:

- v piatok ubytovanie do 17.00, stretnutie a posedenie všetkých účastníkov

- v sobotu o 8.30 začatie akcie v areáli KK JLDog prvým kolom obrany, následne obed a druhé kolo obrany, večer spoločné posedenie všetkých účastníkov

- v nedeľu o 8.30 prvé kolo obrany, obed, druhé kolo obrany a ukončenie akcie

Účastníci:

Marek Ševčík, Peter Pavlík, Patrik Simboch


Prihláška na "Obranársky víkend s Maťom Štefekom"

Vypísanú a podpísanú prihlášku je potrebné elektronicky zaslať na kkjldog.sk@gmail.com


KK JLDog vás 9. - 11. 9. 2022 od 15.00 hod pozýva na víkendový "Seminár poslušnosti s Milanom Škrabkom" pozostávajúci zo základnej teoretickej časti, následne zistenie základných problémov u každej dvojice a spôsobu odstránenia problému v tréningovom procese. Druhý deň správne precvičenie a osvojenie si nového systému so záverečnými reálnymi ukážkami výcvikového systému na jeho psoch.

V piatok 9. 9. je potrebné sa do 17.00 hod ubytovať. Ubytovanie si zabezpečuje každý sám.

Odporúčané ubytovanie:

- Bujakovo penzión Gondová 0905 960 331

- Zadné Halny ubytovanie Lívia 0907 288 054

Počet psov je limitovaný na 15 a cena za jedného psa je 50,-€ na celý víkend. Uzávierka prihlášok je 20. augusta 2022 do kedy je zároveň potrebné uhradiť poplatok na č. ú. KK JLDog a do poznámky uviesť "Seminár poslušnosti s Milanom Škrabkom". Do vtedy treba poslať aj vypísanú a podpísanú prihlášku na kkjldog.sk@gmail.com

V cene je občerstvenie - obed sobota a nedeľa, káva, čaj a nealko. O obed sa nám postará "Lopejka Caffe". Obed sa bude objednávať, takže ak má niekto špeciálnu požiadavku, treba mi dať vedieť vopred. V prípade obeda navyše si účastník dopláca 5,-€/obed.

V areáli sa nachádza aj hygienické zariadenie.

Poplatok je vratný len v prípade zrušenia akcie !

Bankový účet Slovenskej sporiteľne
Názov účtu: Kynologický klub JLDog
IBAN: SK53 0900 0000 0051 5346 8205

Areál KK JLDog
Cesta osloboditeľov
977 03 Brezno-Vrchdolinka
GPS 48.782519, 19.645203

Sponzorom akcie sú PHARMACOPOLA a JLDog.

Program:

- v piatok ubytovanie do 17.00, stretnutie a posedenie všetkých účastníkov

- v sobotu o 8.30 začatie akcie v areáli KK JLDog základnou teoretickou čaťou, následne zistenie základných problémov u každej dvojice a spôsobu odstránenia problému v tréningovom procese

- v nedeľu o 8.30 správne precvičenie a osvojenie si nového systému

Účastníci:


Prihláška na "Seminár poslušnosti s Milanom Škrabkom"

Vypísanú a podpísanú prihlášku je potrebné elektronicky zaslať na kkjldog.sk@gmail.com


Deň obrán s Peťom Hoštakom v KK JLDog - Brezno 25. 9. 2021

Pre viac fotiek klikni na


Deň obrán s Peťom Hoštakom v KK JLDog - Brezno 24. 8. 2019