Kynologické akcie

KK JLDog vás 11. - 13. 9. 2020 od 8.30 hod pozýva na trojdňový seminár poslušnosti s Milanom Škrabkom pozostávajúci - v piatok zo základnej teoretickej časti, následne zistenie základných problémov u každej dvojice a spôsobu odstránenia problému v tréningovom procese. V sobotu a nedeľu správne precvičenie a osvojenie si nového systému so záverečnými reálnymi ukážkami výcvikového systému na jeho psoch.

Počet psov je limitovaný na 15 a cena za jedného psa je 75,-€ na celý seminár. Možnosť účasti aj bez psa, cena 40,-€ !
Uzávierka prihlášok je 21. augusta 2020 do kedy je zároveň potrebné uhradiť poplatok na č. ú. KK JLDog a do poznámky uviesť "Seminár s Milanom Škrabkom"

Účastníci budú zaznačený na klubovú stránku až po uhradení poplatku !

V cene je obed(piatok,sobota) a občerstvenie, káva, čaj a nealko počas celého seminára.V areáli sa nachádza aj hygienické zariadenie.

Poplatok je vratný len v prípade zrušenia akcie !

  Odporúčané ubytovanie mimo centra v peknom útulnom penzióne Eden za 11,-€/deň, Padličkovo 1301/19, 977 01 Brezno - Bujakovo, tel. č. 0905 960 331
Ubytovanie si zapezpečuje každý sám !

Bankový účet Slovenskej sporiteľne
Názov účtu: Kynologický klub JLDog
IBAN: SK53 0900 0000 0051 5346 8205

Účastníci

Ján Lupták 2 psy, Katarína Vysokaiová 2 psy, Renatka Orlovská 1 pes

Penzión/apartmány EDEN


Kalendár kynologických akcií ZŠK na rok 2020