Kynologické akcie

KK JLDog vás 24. augusta 2019 od 9.00 hod pozýva na "Obranársky deň s Peťom Hoštakom" pozostávajúci z dvoch plnohodnotných kôl obrán. Počet psov je limitovaný na 15 a cena za jedného psa je 15,-€. Uzávierka prihlášok je 31. júla 2019 do kedy je zároveň potrebné uhradiť poplatok na č. ú. KK JLDog a do poznámky uviesť "Obranársky deň s Peťom Hoštakom"

V cene je obed, káva a nealko. V areáli sa nachádza aj hygienické zariadenie.

Poplatok je vratný len v prípade zrušenia akcie !

Vstup je voľný len pre účastníkov s rodinami a pozvaných hostí !

Účastnící:

Ján Lupták 1 pes, Martina Mečiarová 4 psy, Jana Horváthová 2 psy, Mirka Macáková 4 psy, Ľubomír Hrozienčík 1 pes, Adriana Šajgalíková 1 pes, Miroslav Fojtík 1 pes, Krampe Ľudevít 1 pes


Bankový účet Slovenskej sporiteľne

Názov účtu: Kynologický klub JLDog

IBAN: SK53 0900 0000 0051 5346 8205

Areál KK JLDog Cesta osloboditeľov, 977 03 Brezno-Vrchdolinka
GPS 48.782278,19.645167


Našu akciu podporuje


KK JLDog pripravuje 21. - 22. 9. 2019 dvojdňový seminár stôp s niekoľko násobným reprezentantom a účastníkom MS FCI IPO - FH Ivanom Daňom pozostávajúci z teoretickej ako aj praktickej časti. Počet psov je limitovaný na 10 a cena za jedného psa na celý seminár je 40€, bez psa 20€. V cene je obed, občerstvenie, káva a nealko. V areáli sa nachádza aj hygienické zariadenie.

Možnosť ubytovania mimo centra v rekreačnom areáli LÍVIA za 12€/deň, viac na www.livka.sk

Program:

- sobota od 9.00 - 12.00 hod teória v areály KK JLDog( v prípade veľmi nepriaznivého počasia v krytých priestoroch)

- od 12.30 - 13.30 hod obed

- od 14.00 - 18.00 hod prax v teréne

- nedeľa od 8.00 hod prax v teréne podľa potreby

Uzávierka prihlášok je 31. augusta 2019 do kedy je zároveň potrebné uhradiť poplatok na č. ú. KK JLDog a do poznámky uviesť "Seminár stôp s Ivanom Daňom"

Poplatok je vratný len v prípade zrušenia akcie !


Účastníci:

Ján Lupták 2 psy, Michaela Balušíková bez psa, Lucia Kulichová bez psa, Zuzana Stančeková 1 pes, Zdeno Mazanec bez psa, Iveta Kováčová bez psa


Bankový účet Slovenskej sporiteľne

Názov účtu: Kynologický klub JLDog

IBAN: SK53 0900 0000 0051 5346 8205

Areál KK JLDog Cesta osloboditeľov, 977 03 Brezno-Vrchdolinka

GPS 48.782278,19.645167


Našu akciu podporuje


KK JLDog vás 12. -13. 10. 2019 od 8.00 hod pozýva na dvojdňový seminár poslušnosti s Milanom Škrabkom pozostávajúci zo základnej teoretickej časti, následne zistenie základných problémov u každej dvojice a spôsobu odstránenia problému v tréningovom procese. Druhý deň správne precvičenie a osvojenie si nového systému so záverečnými reálnymi ukážkami výcvikového systému na jeho psoch.

Počet psov je limitovaný na 15 a cena za jedného psa je 50,-€ na celý víkend. Uzávierka prihlášok je 30. septembra 2019 do kedy je zároveň potrebné uhradiť poplatok na č. ú. KK JLDog a do poznámky uviesť "Seminár s Milanom Škrabkom"

V cene je obed sobota - nedeľa, káva, čaj a nealko.V areáli sa nachádza aj hygienické zariadenie.

Poplatok je vratný len v prípade zrušenia akcie !

Účastníci:

Ján Lupták 1 pes, Oleg Kuzma 1 pes

Možnosť ubytovania mimo centra v rekreačnom areáli LÍVIA za 12€/deň, viac na www.livka.sk

Bankový účet Slovenskej sporiteľne

Názov účtu: Kynologický klub JLDog

IBAN: SK53 0900 0000 0051 5346 8205

Areál KK JLDog, Cesta osloboditeľov, 977 03 Brezno-Vrchdolinka
GPS 48.782278,19.645167


Kalendár kynologických akcií ZŠK na rok 2019