Kynologické akcie

Kalendár kynologických akcií ZŠK SR na rok 2022


KK JLDog vás 2. 7. 2022 od 8.00 hod pozýva na "Deň poslušnosti s Ivanou Pellegrini". Počet psov je limitovaný na 10 a cena za jedného psa je 25,-€ ! Uzávierka prihlášok je 22. júna 2022 do kedy je zároveň potrebné uhradiť poplatok na č. ú. KK JLDog a do poznámky uviesť "Deň poslušnosti s Ivanou Pellegrini".

Samozrejme, že je možnosť zúčastniť sa aj bez psa... 

Poplatok je vratný len v prípade zrušenia akcie !

Bankový účet Slovenskej sporiteľne

Názov účtu: Kynologický klub JLDog

IBAN: SK53 0900 0000 0051 5346 8205

Areál KK JLDog, Cesta osloboditeľov, 977 03 Brezno-Vrchdolinka

GPS 48.782519, 19.645203

Účastníci: Kornélia Dovalová, Mirko Svitek, Lucia Bergová, Peťka Barjaková, Mária Prídavková, Viktória Vojtková, Ľudevít Krampe, Lenka Drengubiaková

KK JLDog si ako organizátor a jediný z účastníkov vyhradzuje právo na fotenie, nakrúcanie, následné spracovanie a zverejnenie videa a fotografií akcie a verejné zdieľanie je možné len s jeho súhlasom. Počas celej akcie je zakázané súkromné fotenie a nakrúcanie všetkým účastníkov v areáli KK JLDog!


Prihláška na Deň poslušnosti s Ivanou Pellegrini


KK JLDog vás 9. - 11. 9. 2022 od 15.00 hod pozýva na víkendový "Seminár poslušnosti s Milanom Škrabkom" pozostávajúci zo základnej teoretickej časti, následne zistenie základných problémov u každej dvojice a spôsobu odstránenia problému v tréningovom procese. Druhý deň správne precvičenie a osvojenie si nového systému so záverečnými reálnymi ukážkami výcvikového systému na jeho psoch.

V piatok 9. 9. je potrebné sa do 17.00 hod ubytovať. Ubytovanie si zabezpečuje každý sám.

Odporúčané ubytovanie:

- Bujakovo penzión Gondová 0905 960 331

- Zadné Halny ubytovanie Lívia 0907 288 054

Počet psov je limitovaný na 15 a cena za jedného psa je 50,-€ na celý víkend. Uzávierka prihlášok je 20. augusta 2022 do kedy je zároveň potrebné uhradiť poplatok na č. ú. KK JLDog a do poznámky uviesť "Seminár poslušnosti s Milanom Škrabkom". Do vtedy treba poslať aj vypísanú a podpísanú prihlášku na kkjldog.sk@gmail.com

V cene je občerstvenie - obed sobota a nedeľa, káva, čaj a nealko. O obed sa nám postará "Lopejka Caffe". Obed sa bude objednávať, takže ak má niekto špeciálnu požiadavku, treba mi dať vedieť vopred. V prípade obeda navyše si účastník dopláca 5,-€/obed.

V areáli sa nachádza aj hygienické zariadenie.

Poplatok je vratný len v prípade zrušenia akcie !

Bankový účet Slovenskej sporiteľne
Názov účtu: Kynologický klub JLDog
IBAN: SK53 0900 0000 0051 5346 8205

Areál KK JLDog
Cesta osloboditeľov
977 03 Brezno-Vrchdolinka
GPS 48.782519, 19.645203

Sponzorom akcie sú PHARMACOPOLA a JLDog.

Program:

- v piatok ubytovanie do 17.00, stretnutie a posedenie všetkých účastníkov

- v sobotu o 8.30 začatie akcie v areáli KK JLDog základnou teoretickou čaťou, následne zistenie základných problémov u každej dvojice a spôsobu odstránenia problému v tréningovom procese

- v nedeľu o 8.30 správne precvičenie a osvojenie si nového systému

Účastníci:

Prihláška na "Seminár poslušnosti s Milanom Škrabkom"

Vypísanú a podpísanú prihlášku je potrebné elektronicky zaslať na kkjldog.sk@gmail.com


Deň obrán s Peťom Hoštakom v KK JLDog - Brezno 25. 9. 2021

Pre viac fotiek klikni na


Deň obrán s Peťom Hoštakom v KK JLDog - Brezno 24. 8. 2019