Kynologický klub JLDog

Dňa 3. 10. 2020 sa o 9.00 hod uskutoční v areáli KK JLDog členská schôdza. Účasť nutná !Náš klub podporuje