Kynologický klub JLDog

OZNAM !

Výbor KK JLDog oznamuje všetkým členom, že sa dnešným dňom, t. j. 10. 3. 2020 rušia spoločné tréningy až do odvolania z dôvodov uvedených nižšie.

Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky upozorňuje svojich členov aby v súvislosti so šírením infekčného nákazového ochorenia COVID 19 prísne dodržiavali bezpečnostné ochranné opatrenia Ústredného krízového štábu SR.

Je preto potrebné na zníženie rizika šírenia ochorenia COVID 19:

- nevykonávať verejné ukážky výcviku až do odvolania
- výcvik psov vykonávať nie hromadným spôsobom s vylúčením verejnosti
- zrušiť na najbližších 14 dní hromadné kynologické akcie

Akcie, organizované ZŠK SR a SÚCHNO sú do odvolania od dnešného dňa t. j. 10. 3. 2020 ZRUŠENÉ !

ZŠK SR vzhľadom na vzniknutú situáciu rozhodlo o presunutie akcii na iný termín konania, ktorý bude oznámený podľa vývoja situácie.

Boli sme nútení prijať takéto nie celkom populárne preventívne opatrenie s cieľom zabezpečiť ochranu zdravia obyvateľstva.


Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


Dňa 25. 4. 2020 sa o 8.30 hod uskutoční schôdza členov KK JLDog kôli pripravovanému semináru s Milanom Škrabkom. Účasť nutná !Náš klub podporuje