Kynologický klub JLDog

Dňa 26. 6. 2021 sa o 8.00 hod uskutoční na cvičáku členská schôdza. Účasť nutná!Náš klub podporuje