Kynologický klub JLDog

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydaného dňa 14. 10. 2020 pod spisovou značkou OLP/8326/2020 s účinnosťou od 15. 10. 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

Z dôvodu týchto opatrení je potrebné mať na každom tréningu a výcvikovom kurze rúško !Náš klub podporuje