Kynologický klub JLDog

V sobotu dňa 8. 8. 2020 sa o 8.00 hod na cvičáku uskutoční členská schôdza. Účasť nutná !


Náš klub podporuje