Kynologický klub JLDog

V sobotu 18. 5. 2019 sa o 9.30 hod uskutoční členská schôdza. Účasť nutná!


Náš klub podporujú