Kynologický klub JLDog

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


Dňa 25. 4. 2020 sa o 8.30 hod uskutoční schôdza členov KK JLDog kôli pripravovanému semináru s Milanom Škrabkom. Účasť nutná !Náš klub podporuje