Výcvikové kurzy

Poskytujeme individuálny výcvikový kurz základnej poslušnosti, ktorý zahŕňa 10 hodín výcviku

POVINNÁ VÝBAVA KURZISTU:

Obojok kožený, nylonový alebo retiazkový, vodítko nie navíjacie, ale krátke + 10m, v prípade agresívneho psa náhubok, pamlsky + výcvikové pomôcky, očkovací preukaz


Podmienky prijatia na 10 hodinový mesačný výcvikový kurz základnej poslušnosti:

- očkovací preukaz s platným očkovaním proti besnote, psinke, parvoviróze, hepatitíde, leptospiróze

- vypísanie prihlášky a uhradenie poplatku (poplatok je vratný len v prípade ukončenia kurzu z výcvikárovej strany)

- oboznámenie sa so stanovami a vnútornými a prevádzkovými predpismi KK JLDog

- u kurzistov mladších ako 18 rokov je nutné priložiť k prihláške písomný súhlas zákonného zástupcu


Každý kurzista obdrží od 1. 1. 2021 "Osvedčenie o absolvovaní 10 hodinového mesačného výcvikového kurzu základnej poslušnosti v KK JLDog"


Prihláška do KK JLDog na "10 hodinový mesačný výcvikový kurz základnej poslušnosti"

Písomný súhlas zákonného zástupcu