Výcvikové kurzy

Vzhľadom na zhoršujúca sa epidemiologickú situáciu a covid automat budú kurzy od 25. 11. 2021 až do odvolania len pre očkovaných a prekonaných! Ďakujem za pochopenie.

Jednou z výnimiek pri obmedzení nariadenia vlády a ÚVZSR je aj starostlivosť o zvieratá a pes je zviera, takže výchova, výcvik a aktivity vedúce k fyzickému ale aj psychickému zaťaženiu psa vedúce k jeho využitiu alebo k jeho zvládnutiu patrí do tejto výnimky.

POVINNÁ VÝBAVA KURZISTU:

Obojok kožený, nylonový alebo retiazkový, vodítko nie navíjacie, ale krátke + 10 m, v prípade agresívneho psa náhubok, pamlsky + výcvikové pomôcky, očkovací preukaz


Podmienky prijatia na mesačný výcvikový kurz:

- očkovací preukaz s platným očkovaním proti besnote, psinke, parvoviróze, hepatitíde, leptospiróze

- oboznámenie sa so stanovami a vnútornými predpismi KK JLDog

- vypísanie prihlášky a uhradenie členského mesačného príspevku za výcvikový kurz - pri úhrade je potrebné do poznámky uviesť "Členský mesačný príspevok výcvikového kurzu"

- u kurzistov mladších ako 18 rokov je nutné priložiť k prihláške písomný súhlas zákonného zástupcu

Členský mesačný príspevok výcvikového kurzu:

- členský mesačný príspevok výcvikového kurzu za 5 výcvikových hodín počas 5 po sebe nasledujúcich tréningov je od 1. 9. 2020 60,-€ a to za 1 hodinu teórie a 4 hodiny praxe

- poskytujeme aj individuálny výcvikový kurz, ktorý zahŕňa 10 hodín výcviku

KK JLDog si vyhradzuje právo na nevrátenie členského mesačného príspevku výcvikového kurzu a jeho okamžité ukončenie:

- za 2 vopred neospravedlnené neúčati na výcvikovej hodine

- pre porušenie stanov alebo vnútorného poriadku KK JLDog pre kurzistov

- pre agresívne správanie psa alebo nevhodné správanie sa majiteľa

- za neochotu spolupracovať a neplniť si povinnosti kurzistu


Každý kurzista obdrží od 1. 1. 2021 "Osvedčenie o absolvovaní mesačného výcvikového kurzu v KK JLDog"


Prihláška do KK JLDog na "Mesačný výcvikový kurz poslušnosti"

Písomný súhlas zákonného zástupcu

Bankový účet Slovenskej sporiteľne

Názov účtu: Kynologický klub JLDog

IBAN: SK53 0900 0000 0051 5346 8205